(0165) 398 888 info@trivers.nl

Illustratie hand-in-hand

Auditieve verwerking

Auditieve verwerkingsproblemen (AVP) zijn problemen met het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Het heeft te maken met het lokaliseren van geluid (bijvoorbeeld richtinghoren), verschillen kunnen horen tussen geluiden en klanken, geheugen en het verstaan van spraak in achtergrondlawaai.

Kinderen met AVP hebben vooral moeite met allerlei vaardigheden die nodig zijn om spraak te kunnen verstaan. Ze zeggen veel ‘hè?’, begrijpen gesproken opdrachten moeilijk, kunnen moeilijk dingen onthouden of negeren geluiden of opdrachten. De auditieve functies zijn belangrijk voor het leren lezen en spellen.

Door AVP kunnen er problemen in de ontwikkeling van het kind optreden, zoals spraak/taalproblemen en leerproblemen. Door de problemen vroeg te herkennen en de behandeling snel te starten, is de kans groter dat deze problemen voorkomen worden.

De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op de taal, de spraak, het lezen en het spellen. Een verwijzing naar een Audiologisch Centrum kan hiervoor nodig zijn. Tijdens de behandeling worden gerichte oefeningen gedaan om de auditieve functies te verbeteren.

 

Trivers Logopedie Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid