(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Hanen oudercursus

De Hanen oudercursus “Praten doe je met z’n tweeën” is een cursus voor ouders van jonge kinderen (1,5 tot 5 jaar) met een achterstand in de taalontwikkeling. Het doel van de cursus is het stap voor stap ondersteunen van ouders bij het verbeteren van de communicatie met hun kind en het stimuleren van de spraak/taalontwikkeling van hun kind. Ouders leren de dagelijkse bezigheden te gebruiken om hun kind te helpen met communicatie en taal. De eigen normen en waarden van de ouders zijn hierbij belangrijk. Alle ouders hebben hun eigen normen en waarden in de opvoeding. Omdat de manier van omgaan met het kind centraal staat in de cursus, is er ruimte voor ouders om over hun eigen normen en waarden te praten.

Voor de cursus is altijd een intakegesprek en een logopedisch onderzoek nodig, omdat de cursus niet voor alle taalproblemen de aangewezen werkvorm is. De cursus bestaat uit groepsbijeenkomsten en huisbezoeken. Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt elke keer een ander thema behandeld. Daarnaast geven de bijeenkomsten gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het verlenen van steun. De ouders worden op allerlei manieren uitgenodigd om eigen inbreng te geven.

 

Trivers Logopedie Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid