(0165) 398 888 info@trivers.nl

Klachten

Illustratie hand-in-hand

Klachten

Ondanks onze zorgvuldige werkwijze, kan het gebeuren dat er klachten zijn. Graag horen wij dit van u, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Als uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVLF. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de beroepsvereniging. Voor de folder ‘Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist http://www.logopedie.nl/bestanden/logopedie/algemeen/klachtenfolder.pdf

Trivers Logopedie Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid