(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is de manier waarop we de informatie die we horen, zien, ruiken, proeven en voelen kunnen opnemen en verwerken. Dit kan gezien worden als een voorwaarde om tot leren te komen. Doordat de zintuigen deze informatie opnemen, kunnen we ons ontwikkelen. Problemen in de zintuigverwerking kunnen leiden tot problemen in de ontwikkeling op verschillende gebieden, zoals de spraak, de taal, het lezen en de motoriek. Zintuigen zijn ook van belang bij het kunnen concentreren of je werk of een taak.

Binnen Trivers is een logopedist gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking. Zij kan onderzoek doen, advies geven en sensorische integratie toepassen tijdens de logopedische behandeling.

 

Trivers Logopedie Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid