(0165) 398 888 info@trivers.nl

Illustratie hand-in-hand

Slechthorendheid

Een kind dat zich normaal ontwikkelt, leert de betekenis van klanken door veel na te doen en te herhalen. Hij leert zijn klanken te veranderen, zodat die gaan lijken op de taal die hij hoort. Zo leert een kind spreken.
Een slechthorende baby zal niet of veel minder reageren op zijn eigen klanken en de klanken uit de omgeving. Hij leert de betekenis van geluiden en spraak niet zo makkelijk en automatisch als horende kinderen. Het gevolg is een moeizamere communicatie en een achterstand in het begrijpen van taal en het leren spreken. Er kunnen ook problemen optreden bij het leren lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te ontdekken dat een kind slechthorend is, zodat er snel kan worden overgegaan tot behandeling.

Doofheid kan ook op latere leeftijd ontstaan. Dit heeft zeer ingrijpende gevolgen. Er ontstaan problemen in de communicatie en het functioneren op het werk en in het dagelijks leven.

De logopedist onderzoekt bij kinderen of er een spraak/taalachterstand is. De behandeling is gericht op het verminderen van de taalachterstand, het aanleren van de juiste uitspraak, het geven van hoortraining en het leren spraakafzien. Daarnaast wordt er ook veel aandacht geschonken aan het leren omgaan met de slechthorendheid. Bij volwassenen zal de behandeling zich vooral richten op aandacht voor de uitspraak en spraakafzien.

 

Trivers Logopedie Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid