(0165) 398 888 info@trivers.nl

Taal

Illustratie hand-in-hand

Taal

Bij kinderen

Soms komt de taal van een kind niet op gang. Een kind praat dan nog helemaal niet, gebruikt maar heel weinig woorden of praat in korte of slecht opgebouwde zinnen. Soms heeft een kind ook moeite met het begrijpen. Hierdoor ontstaan er problemen in de communicatie. Uw kind begrijpt u niet en u begrijpt uw kind niet altijd. Kinderen kunnen hier last van krijgen. Ze worden bijvoorbeeld boos of gefrustreerd wanneer ze niet begrepen worden.

Er kan sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis: de taal blijft achter bij de rest van de ontwikkeling, zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor is. Meertalige kinderen kunnen ook een taalontwikkelingsstoornis hebben. Beide talen blijven dan achter bij de rest van de ontwikkeling.

Logopedie kan ook helpen bij lees- en spellingproblemen en dyslexie en het voorbereidend lezen in groep 1 en 2.

De logopedist onderzoekt de taal van uw kind en stelt een op uw kind afgestemd behandelplan op, om uw kind zo goed mogelijk te helpen. Hierbij is een goede samenwerking tussen ouders en de logopedist van groot belang.

Stoornissen op het gebied van taal zijn:

Trivers Logopedie Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid