(0165) 398 888 info@trivers.nl

Tarieven

Illustratie hand-in-hand

Tarieven

Logopedische zorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico. Voor 2016 is dit eigen risico wettelijk vastgesteld op € 385,-.

Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen zullen dus niet met het eigen risico verrekend worden.

Bij de meeste zorgverzekeraars kan rechtstreeks gedeclareerd worden. Hierdoor zult u geen factuur ontvangen.

Trivers Logopedie heeft voor het jaar 2016 contracten met alle zorgverzekeraars.

Tarieven 2016:

 

Per 01-01-2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende maximum tarieven vastgesteld die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals logopedisten die bieden in rekening kunnen worden gebracht voor prestaties verricht met ingang van 1 januari 2016 (Van toepassing voor zover de prestatie niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar).

 • Reguliere individuele behandeling 40,53 euro
 • Internetzitting/telelogopedie 81,06 euro
 • Eenmalig logopedisch onderzoek 81,06 euro
 • Overleg aan derden* 40,53 euro
 • Verslaglegging aan derden* 40,53 euro
 • Telefonische zitting 20,27 euro
 • Uittoeslag 22,99 euro
 • DTL screening (Directe Toegankelijkheid Logopedie) 20,27 euro
 •  *Dit tarief wordt NIET door de zorgverzekeraar vergoed en zal dus bij uzelf in rekening worden gebracht of bij de instantie die om het overleg of om het verslag vraagt

** Als u niet afzegt of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, dan zal de logopedist het “verzuimtarief” in rekening brengen.
Het verzuimtarief is 75% van het behandeltarief en moet door uzelf betaald worden. Uw zorgverzekeraar of verzekeringsmaatschappij betaalt dit niet.

 

Trivers Logopedie Roosendaal – Breda -Zevenbergen

Contact opnemen

  Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid